Проект BG05M2OP001-2.0040004 - ТВОЯТ ЧАС - 2017-2018

 

И през учебната 2017/2018 г НУ „Иларион Макариополски” продължава да работи по проект „Твоят час”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз  чрез  Европейските  структурни и инвестиционни  фондове.

Проектът е насочен към всички ученици, като целта е развитие на уменията им за учене, творческите и спортните им способности в различни области, както и преодоляване на образователни дефицити и повишаване на мотивацията им за учене.

В проекта тази година са включени 55 ученици, разпределени в  6 групи за извънкласни дейности по интереси:

 • Вокална група „Звънчета“ с ръководител г-жа Цветка Зуркова
 • „Бързи, смели, сръчни“ с ръководител г-жа Иваничка Ангелова
 • Група за народни танци ръководител г-жа Нели Петкова
 • Клуб „Млад журналист“ с ръководител г-жа Ивелина Обретенова
 • Група по Български език с ръководител г-жа Стефка Русева
 • Група по Математика с ръководител г-жа Мария Стефанова 

Всички групи имат самостоятелни изяви и се включват в различни тържества, празници и състезания в града и общината.

 • Празник на буквите и цифрите

 

 

...
 
 • Състезание „Бързи, смели, сръчни"
  На 18 април в нашето училище се проведе състезание "Бързи, смели, сръчни" по Проект "Твоят час". Състезателите, разделени на два отбора "Комета" и "Ракета“ мериха сили в пет спортни и забавни игри, които предизвикаха много емоции сред публиката. Журито работи прецизно и отговорно и определи победителя - отбор "Комета".  Всички състезатели получиха награди от директора на училището.

 

...
 
 • Патронен празник на училището
  Групата за народни танци по проект Твоят час направи тържеството пъстро и цветно. 

 

 

...

Календар

 

Контакти